terug naar huiskamerpagina

Dit O&O project zoekt naar een nieuwe gemeenschappelijke verbinding op openbare plaatsen. Wat kunnen we meer
ontdekken bij elkaar en op een andere manier gedachten delen, gemakkelijker in gesprek raken. Levens verhalen delen. Kunnen pleinen een plaats zijn waar je een nieuwe wereld instapt? Die bevrijdt en verrast die aanzet om mee met elkaar in contact te komen en door te praten of te creëren om elkaar te verlichten
van verhalen en ideeën.
Verslagen van performance dagen